GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Zygmunta Glogera

16-080 Tykocin, Plac Czarnieckiego 6, tel. 85 718-76-04

Opiekunowie biblioteki:

 

Marta Sokólska - Kierownik

 

 

 


Magdalena Sobolewska - Bibliotekarz

 

Nasz e-mail:

biblioteka.publiczna.tykocin@wp.pl